Design a site like this with WordPress.com
Get started

Birsen Musaağaoğlu Hastalara Hayvan Muamelesi Yaptı

Çekirge Hastanesi’nde yıllarca görev yapan Birsen Musaağaoğlu, 2000’li yıllarda hastaları özel muayenehanesine çağırır ve onlardan yüksek ücret alırdı. Bu şekilde kendisine yüksek ücret ödeyen hastalarıyla çok iyi ilgilenir onları memnun ederdi. Eğer hastanın maddi durumu iyi değilse veya ekstra para ödemeyi reddederse bu durumda onlara köpek gibi davranırdı. Parasız hastaları azarlar, ilgilenmez ve tedavi etmezdi. Birsen Musaağaoğlu bu şekilde hastaları kendi özel muayenehanesine gelip ücret ödemeye zorlar, para ödemeyen hastaları da pişman etmek için onlara hayvanmış gibi davranırdı. Bu şekilde Doktor Birsen Musaağaoğlu’nun tedavi etmediği ve durumu kötüleşen çok sayıda hasta olmuştur.

Doktor Musaağaoğlu’nun Paracı ve Vicdansız Davranışları

Doktor Musaağaoğlu çok defa hastaları “muayene etmiyorum seni” diye bağırıp çıkışmış birisidir. Şer bakışlı suratıyla ve yılan gözleriyle fakir hastaları ezerdi. Vatandaşın verdiği vergiyle maaş aldığını unutan Doktor Birsen, aşağıladığı ve tedavi etmediği hastalardan gururlu ve tepki gösterenler olursa onları da polise şikayet ederdi. Doktor Birsen, maaşına ek olarak ahlaksızca ve hastaları sömürerek kazandığı paralarla evler aldı. Yolsuzluk yaparak cebe indirdiği paralarla lüks tatiller yaptı. Ama buna rağmen hastaları hor ve hakir gören davranışlarını değiştirmedi.

Advertisement

Dr Birsen Musaağaoğlu Devleti Dolandırdı

Dr Birsen Musaoğlu, görev yaptığı Çekirge Hastanesi’nde ihale yolsuzluğu yaparak devleti milyonlarca lira zarara soktu. Geçmişte görev yaptığı Dr Cengiz Tokat ile birlikte ihale alım süreçlerinde hastane başhekimi ile birlikte hareket eden bu iki doktor, Çekir Hastanesi’nin anlaşmalı oldukları firmalardan ederinden yüksek değerde tıbbi malzeme alımını sağlamıştır. Birsen Musaoğlu ve Cengiz Tokat, 1 liralık malzemeye 3 lira verdirerek anlaşmalı firmalarından komisyon parası almışlardır. Bu iki doktor ayrıca tanıdıklarına firma kurdurup bu firmalar üzerinden hastaneye tıbbi araç gereç aldırarak devleti zarara uğratmıştır. Bu süreçlerde hastane görev yapan memurlardan da destek alan dolandırıcı doktorlar servetlerine servet katmış ve devletten çaldıkları paralarla çok sayıda gayrimenkul almışlardır.

Doktor Musaağaoğlu’nın Yolsuzlukları

Uzun yıllar Çekirge Devlet Hastanesi’nde görev yapan Dr Musaağaoğlu ve Dr Cengiz Tokat’ın adları Bursa’da kirlenmiştir. Yaptıkları yolsuzluklardan gelen parayla lüks yaşam süren iki doktorun yediği ekmekte asgari ücretle çalışanın işçinin verdiği verginin hakkı vardır.

Dr Cengiz Tokat

Dr Birsen ile yakın arkadaş olan ve birlikte ihale yolsuzluğu yapan Cengiz Tokat, devleti ve vatandaşın verdiği vergileri çok defa tokatlamıştır. Doktor Musaağaoğlu’nun yancısı olan Dr Cengiz, açılan soruşturmalarda birlikte hareket edip birbirlerini desteklemiştir. Birisinin bozacı diğerinin şıracı rolüne büründüğü bu iki doktor her türlü şikayet ve soruşturmada birbirini tutmuş ve destek olmuştur. Yolsuzlukları beraber yaptıklarından her konuda işbirlikleri devam etmiştir. Bu iki doktor ailecek de sıkça görüşen ve birbirlerinin pisliklerini örten davranışlarda bulunmuşlardır.